Blog

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering

Je organisatie in verandering brengen en resultaten halen is geen gemakkelijke klus. Er bestaat geen draaiboek, er is geen beste manier van veranderen. De veranderaanpak laten aansluiten op de huidige organisatie en het vraagstuk waar de organisatie voor staat blijkt effectief.

Om te komen tot een succesvolle verandering is het de moeite waard om met aandacht naar je eigen organisatie te kijken: Wat is vanuit de omgeving van invloed? Hoe staat de organisatie er voor? Welke veranderbereidheid is er bij medewerkers? Welk potentieel is aanwezig?

Door je organisatie vanuit verschillende invalshoeken te belichten ontstaat een integraal beeld over wat zichtbaar en rationeel aanwezig is én wat in de onderstroom van de organisatie gaande. Juist dit is bepalend voor succes.

Als je anders kijkt naar je organisatie …. wat zie jij dan? Doe de test!

#organisatiescan #organisatieverandering #eengoedbeginishethalvewerk

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering