Wouter van Egmond, directeur-bestuurder stichting Het Dilemma

“Samen hebben we de piketpaaltjes geslagen voor de toekomst!”