Andre Verheijke, voormalig directeur Sturm & Dekker

“Belangrijk om met stevigheid en respect een spiegel voorgehouden te krijgen”