Organisatie- en teamontwikkeling

Organiseren is mensenwerk. Hoe technisch een organisatie ook kan zijn, mensen bepalen de jus! Mensen hebben ambities, talenten, ideeën, gedachten en veronderstellingen. Deze zorgen ervoor dat organisaties zich ontwikkelen in een bepaalde richting.

Organisatieadvies

Koers houden met je organisatie, wie wil dit niet? Hoe zorg je ervoor dat je als directie of MT met elkaar in gesprek bent over de juiste onderwerpen en dat de spreekwoordelijke ‘neuzen dezelfde kant op blijven staan’? Binnen Inspiring Insights hebben we de expertise in huis om voor ondernemers, bestuurders en management een bedrijfskundig klankbord te zijn. We dagen hen uit op strategische vraagstukken én op het houden van de juiste koers! Daarbij verstaan we de kunst van het faciliteren van het juiste proces. Samen komen tot de juiste keuzes, hoe belangrijk is dat voor u?

Neem contact op, als het bijvoorbeeld tijd is om te sparren over ambities en plannen of voor de opmaak van een nieuw ondernemingsplan!

Vertel mij meer

Cultuur- en gedragsverandering

Het vergroten van het eigenaarschap bij medewerkers en het versterken van het innovatief vermogen van de organisatie. Zomaar twee voorbeelden van behoeften die gaan over cultuur- en gedragsverandering.

Onze visie? Er bestaan geen draaiboeken voor cultuurverandering! Cultuurtrajecten vragen besef van het DNA van de organisatie én oog voor het aanwezige potentieel. Deze veranderingen vragen tijd. Wij fungeren als sparringpartner van management en stimuleren teams om de stappen die nodig zijn te blijven maken om zo te komen van A naar B.

Teamontwikkeling

Lijkt de flow uit het team? Blijven resultaten achter? Gaat er onverhoopt veel energie op aan het komen tot overeenstemming? Of heeft het team een nieuwe uitdaging waar ze graag met elkaar op een goede manier hun schouders onder willen zetten? Teamontwikkeling gaat over het mét elkaar borgen van de effectiviteit én het organiseren van een dynamiek waar verantwoordelijkheid wordt genomen om te leren, te communiceren en doeltreffend samen te werken.

Vast onderdeel van elke teamontwikkeling? Coaching van de leidinggevende! We dagen hem of haar uit om te anticiperen op de dynamiek van het team. Onze ervaring? Dit geeft de teamverantwoordelijke meer kracht bij de vervulling van zijn of haar rol én geeft het team de juiste steun om te komen tot de gewenste resultaten.

Recente Opdrachten

  • Opmaak ondernemingsplan / strategisch beleidsplan – diverse MKB-bedrijven
  • Faciliteren kwartaalgesprekken directieteam
  • Omslag naar zelforganisatie bij een welzijnsorganisatie
  • Teamontwikkeling in de zorg en bij MKB/Familiebedrijven
Bekijk meer recente projecten

Meer weten over de mogelijkheden?

Meer weten over organisatie- en/of teamontwikkeling? Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking!

rob@inspiringinsights.nl 06-54 203 873

Rob Schieman

Organisatie- en teamontwikkeling