Blog

Het nieuwe normaal?

Wat kijken we er naar uit! Het post-Corona tijdperk. Liever vandaag nog, dan morgen mag voor velen het nieuwe normaal van start gaan. Maar, wat gaat het nieuwe normaal eigenlijk zijn? Wat zal er werkelijk ‘nieuw’ gaan zijn? Vijf prikkelende vragen om het nieuwe normaal voor jouw organisatie te concretiseren.

In de Corona-periode:

  1. Welke betekenis had jouw organisatie voor klanten, medewerkers en de maatschappij tijdens de Corona-periode?
  2. Wat was dé uitdaging voor jou en jouw team gedurende de Corona-periode? Wat hebben jullie in de ruimste zin des woord ingezet om die uitdaging aan te gaan? Wat was het resultaat van die ontwikkeling?
  3. Welke kwaliteiten werden in de organisatie zichtbaar, die je niet eerder zo nadrukkelijk had ervaren of gezien?
  4. Welke vanzelfsprekendheden stond onder druk? Voor welke hebben die plaats gemaakt?
  5. Wat van het oude-normaal wordt door een ieder zo gemist? Welke waarde heeft dit voor een ieder? Voor de toekomst van de organisatie?

De komende maanden gaat er in organisaties stap voor stap een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Een tijd waarin we ons gaan afvragen hoe de toekomst er uit zal gaan zien – ieder met zijn of haar eigen visies, ervaringen en voorkeuren. Een tijd waarin we de urgentie voelen dat afstemming nodig is over ‘hoe nu verder?

Wij? Wij – bedrijfskundige professionals – bieden onze frisse blik op organisatieontwikkeling aan én ons vakmanschap om jou en jouw team uit te dagen het nieuwe normaal te concretiseren vanuit jullie visie op de toekomst. Interesse om te sparren over jullie nieuwe normaal? Interesse om deze tijd te benutten om je organisatie incl. de vanzelfsprekendheden onder de loep te (laten) nemen? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Als je vermoed dat het aanbrengen van praktische aanpassingen niet langer volstaat om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kijk dan eens bij ons programma organisatieontwerp- en doorlichting.

Het nieuwe normaal?