Inspiring Insights bij een welzijnsorganisatie

Vraagstelling:

“We zijn de pioniersfase ontgroeit. Alleen, ik ben als directeur-bestuurder nog teveel in en nog te weinig voor de organisatie bezig. Echt, ik ben in staat een kapotte lamp in de hal te vervangen. Het is tijd om zaken los te laten. daarbij wil ik kunnen terugvallen op een sterke organisatie en goede personele bezetting. Licht onze organisatie door en help ons bij de implementatie.”

Uitdagende beweging (van .. naar):

VAN in de organisatie NAAR voor de organisatie werken

VAN pionieren NAAR volwassenheid

VAN “Ik” NAAR “Wij”

VAN loslaten NAAR vertrouwen geven

Interventies:

  • Coachen directeur-bestuurder op leiderschap.
  • Loyaliteiten en verstrengelingen bespreekbaar maken.
  • Nieuwe organisatiestructuur + duidelijke taken en rollen.
  • Workshops communicatie.
  • Inzet persoonlijkheidsanalyses tbv inzicht in ieders talenten en uitdagingen.
  • Teamcoaching (bijeenkomsten met oog op bouwen team en competentieontwikkeling teamleden).

Bereikte resultaat:

Duidelijk gezamenlijk beeld van de toekomst. Een stabiele, professionele organisatie: “Loslaten, vertrouwen en stap voor stap ons samen ontwikkelen!”