Inspiring Insights bij een uitzendorganisatie

Vraagstelling:

De tweekoppige directie constateerde nuchter: “We zien kansen, maar weten ze niet te pakken.” Het was hun behoefte om de oorzaak ervan te achterhalen én het tij te keren: “Leg de vinger op de zere plek zodat wij de concurrentiekracht van onze organisatie kunnen vergroten.”

Na de eerste verkenning kwamen we gezamenlijk tot de volgende te realiseren bewegingen: 

Uitdagende beweging (van .. naar):

  • VAN leverancier van arbeid NAAR strategische partner
  • VAN adhoc werken NAAR proactief beleid
  • VAN sturen op acties NAAR sturen op resultaat
  • VAN gezellig NAAR passie en zakelijkheid

Interventies:

  • Directie en sleutelfunctionarissen op een andere wijze laten kijken naar de organisatie als geheel en hun persoonlijke bijdrage daaraan.
  • Adviesvoorstel aanpassing organisatiestructuur: naar marktgerichte teams.
  • Coaching directie op het leiding geven aan de verandering.

Bereikte resultaat:

Het bedrijfskundig onderzoek gaf aan dat de waan van de dag leidend was geworden in de gehele bedrijfsvoering, waardoor de benodigde scherpte in het ondernemen er nét niet was. Nadien kwam het plezier in het resultaatgericht werken terug in de organisatie. De omzet nam met 30% toe. In de organisatie werd een professionaliseringsslag gerealiseerd.