Inspiring Insights bij een kinderopvangorganisatie

Vraagstelling:

Een directrice die in 20 jaar tijd een organisatie opbouwde met 29 locaties, belde met de vraag: “Als directrice wil ik kunnen vertrouwen op mijn MT en zodat ik meer naar ‘buiten’ kan om mijn netwerk te vergroten en kansen te benutten. Hoe realiseer ik dit?”

Na de strategische verkenning kwamen we tot de volgende uitdagende bewegingen voor de directrice en haar MT: 

Uitdagende beweging (van .. naar):

  • VAN “Ik” NAAR “Wij”
  • VAN Coördinatoren NAAR Leiders
  • VAN Werken met details NAAR Werken vanuit overzicht
  • VAN Sturen op gevoel NAAR Sturen op gevoel en cijfers

Interventies:

  • Coachen van directrice op leiderschap en communicatie.
  • Teamcoaching en ontwikkeling MT.
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van een strategisch plan.
  • Ontwerpen nieuwe organisatiestructuur in samenspraak met MT.
  • Plaatsen juiste mensen op juiste plek.
  • Afscheid boekhouder, werving controller.

Bereikte resultaat:

Gedurende het verloop van het project bundelde het MT haar krachten. Naast respect voor de behoefte van de directrice was er energie om verantwoordelijkheden op te pakken en voor leidinggevenden en medewerkers in het bedrijf een inspiratiebron te zijn. 

De directrice leerde dat loslaten (a) een échte klus is en (b) zeer de moeite waard is. Ze creërde de door haar zo gewenste ruimte om te werken vóór het bedrijf in plaats van in het bedrijf.