SNPG

We zijn in de ban van het Corona-virus. Niemand ontgaat de impact van de drastische maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus te remmen.

Gelukkig kunnen we in Nederland bouwen op een goede gezondheidszorg! Onderdeel van dit zorgnetwerk is de SNPG. De SNPG coördineert de uitvoering van ons Nationaal Programma Grieppreventie, een programma  voor kwetsbare groepen (60-plussers en mensen met een risico-indicatie) om zich te beschermen tegen de gevolgen van griep. Sinds 2020 coördineert de SNPG ook de Pneumokokken-vaccinatie. Hoe presteert het SNPG? Vlekkeloos! Waardering alom!

De vraag aan Inspiring Insights: De wereld om ons heen is dynamisch. Als stichting acteren we in een complex krachtenveld. Wat is de volgende stap in de ontwikkeling van de SNPG-organisatie? Wat zijn onze (on)mogelijkheden?

Samen werkten we aan

We namen  online! –  de inrichting en het functioneren van de SNPG onder de loep. Bij het uitvoeren van een organisatieonderzoek stellen wij ons altijd ten dienste van de gewenste ontwikkeling. Bij de SNPG was dit de ambitie om de komen tot een organisatiemodel dat:

  • Ruimte geeft aan het bestuur om toe te groeien naar een toezichthoudende rol;
  • De werkorganisatie faciliteert om (A) succesvol te blijven in het coördineren van de toegekende vaccinatieprogramma’s (betrouwbaar zijn) én (B) zich als sterke partner te manifesteren richting de vele stakeholders met oog voor ontwikkelkansen (vernieuwen).

Naast individuele interviews en een teammeeting, maakte het online invullen van een teamanalyse-instrument onderdeel uit van onze aanpak. De vele onderwerpen die bij de deelnemers actueel waren? Die vormden we tot een betekenisvol geheel. We waren verbluft over de online mogelijkheden én blij verrast dat de terugkoppeling ‘gewoon’ weer op locatie kon en mocht plaatsvinden!

Nadien was er de vraag vanuit het bestuur om met hen enkele benoemde thema’s uit te werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Inspiring Insights of bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking!

06 54 203 873 info@inspiringinsights.nl
SNPG