Blog

Duurzame inzetbaarbaarheid gaat over mensen én organisaties

Duurzame inzetbaarheid. Het onderwerp wint aan terrein. Dáár zijn wij blij mee. Het is zó belangrijk dat mensen binnen organisaties met bevlogenheid en behoud van welzijn en gezondheid kunnen werken.

Duurzame inzetbaarheid in de volle breedte!

Vaak wordt het onderwerp duurzame inzetbaarheid uitgelicht vanuit het perspectief van de medewerker. Naar ons idee is deze insteek te beperkt. Juist bij duurzame inzetbaarheid van mensen is het zaak om te kijken naar het thema in de volle breedte. Duurzame inzetbaarheid gaat over de mensen in organisaties. Het maakt verschil als de bedrijfsvoering en organisatie zo is ingericht dat zij medewerkers stimuleert en faciliteert in hun werk en persoonlijke ontwikkeling. Voor een echt duurzaam resultaat op inzetbaarheid van medewerkers is de synergie tussen enerzijds de ontwikkeling van de organisatie én anderzijds de ontwikkeling van haar medewerkers cruciaal!

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er subsidie beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in duurzame inzetbaarheid. De regeling maakt investeren in dit belangrijk thema nog aantrekkelijker.

Contact over de mogelijkheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden van bevordering van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie vanuit een breed perspectief van mens en organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek!

Duurzame inzetbaarbaarheid gaat over mensen én organisaties