Organisatieopstellingen

Een bedrijfs-/organisatieopstelling is een manier om anders te kijken naar het vraagstuk dat speelt binnen jouw organisatie. Het geeft jou en je team nieuwe en vaak verrassende inzichten.

Vergroot je perspectief!

Wie kent niet de natuurlijke neiging om complexe problemen te willen simplificeren door in te zoomen op een afgebakend deel? Het vraagstuk heeft dan te maken met ‘verdeling van taken en verantwoordelijkheden’, de ‘cultuur’ of het ‘teamwerk’. Maar stel dat je in plaats van in te zoomen een stap naar achter zet? Dat je het geheel aan verbanden, gedragspatronen en verhoudingen overziet, vanuit een vergroot perspectief en op basis dààrvan komt tot een aanpak? Organisatieopstellingen is een relatief nieuw fenomeen. Wij zijn ervan overtuigd dat je versteld gaat zijn van de impact ervan!

Vertel mij meer

Inzicht om te komen tot een goed besluit

De kracht van een organisatieopstelling is dat het snel en doeltreffend inzicht geeft in wat er in de organisatie speelt en echt aan de hand is. Daarmee creëert de opstelling bewustzijn over het functioneren van jezelf en je organisatie, zodat jij een weloverwogen besluit kan nemen over wat jou te doen staat gegeven jouw ambities en doelen.

Voorbeelden van vraagstellingen waarbij organisatie-opstellingen kunnen worden ingezet:

  • Vragen over het functioneren van je organisatie
  • Bij wrijving in de samenwerking – onder andere tussen afdelingen en binnen teams
  • Gedoe binnen projecten
  • Marketingvraagstukken

Welke vraagstukken spelen bij jou of jouw organisatie?

Soorten organisatieopstellingen

Opstellingen kennen veel – creatieve- vormen. Mogelijkheden variëren van tafelopstellingen met koffiekopjes tot het met opstellingen waarbij we gebruik maken van representanten.  Wat bij jou past? In gesprek komen we tot een passende vorm.

Een opstelling is in te zetten als diagnose-, ontwerp- of veranderinstrument. Het biedt de mogelijkheid om systemisch te kijken naar wat er aan de hand is.

Casuïstiek

Een eigenaar van een bedrijf vertelt ons veel geïnvesteerd te hebben in de inrichting van zijn organisatie. Het bedrijf is opgedeeld in meerdere business units met elk een eigen manager. Elke manager functioneert goed. Er is echter iets, zo geeft de eigenaar aan, dat hij niet kan duiden en impact heeft op zijn bedrijf. We komen tot een opstelling waarbij representanten staan voor de eigenaar, zijn MT en de toekomst van het bedrijf. De organisatieopstelling laat weinig actie zien tot het moment dat de aanstormende toekomst zich aandient, dan verandert de dynamiek volledig ….

Recente Opdrachten

  • Inzichten in het organogram tijdens organisatiedoorlichtingen
  • Inzet organisatieopstellingen tijdens trajecten omtrent leiderschap
  • Inzet organisatieopstellingen tijdens teamcoaching
  • Klankborden expertteam dat verantwoordelijk is voor de invoering van het concept van ‘zelforganisatie’
Bekijk meer recente projecten

Meer weten over organisatieopstellingen?

Neem contact op voor een nadere kennismaking!

margot@inspiringinsights.nl 06-19 539 710

Margot Peters

Organisatieopstellingen