Blog

Proef en gij zult vinden!

Het kunstwerk ‘Window or Wall Sign’. Maker Bruce Nauman zegt over zijn werk: “The piece was a kind of test—like when you say something out loud to see if you believe it.” Top, die toelichting van Nauman. Want inderdaad, door zaken uit te spreken of op te schrijven check je of het voor jouw klopt.

We herkennen dit zo. Bij onszelf, en ook bij onze klanten. Als je iets uitspreekt ervaar je of je boodschap hout snijdt of dat er nog wat nodig is. Als je iets uitspreekt, dan wordt het ook concreter. Als je iets uitspreekt vermindert de vrijblijvendheid.

Laatst nog. Een ondernemer bij de start van een organisatiedoorlichting. Vol ambitie om te verkennen welke stap zijn organisatie had te maken om groeiplannen te kunnen verwezenlijken. Vol besef ook dat er dit ook veranderingen met zich mee zou brengen. Het moment dat hij zijn team vertelde over het traject, veranderde er wat. Hij zei “Het was een moment waarop ik me realiseerde dat plannen maken ‘één’ is, en stappen zetten ’twee’ maakt. We gaan nu werk maken van onze doorontwikkeling en precies dáár zijn we aan toe.

Een van onze diensten is het uitvoeren van een organisatieonderzoek. Ten dienste van de ontwikkeling van de organisatie brengen wij de richting, de inrichting en het functioneren van de organisatie in kaart inclusief mogelijkheden om als organisatie de gewenste professionalisering te realiseren. Onderwerpen die in de organisatie her en der actueel zijn, vormen we tot een geheel. We koppelen organisaties geen boekwerk terug, maar een beknopte rapportage. Welke klus dan ook, we checken expliciet bij elkaar: Is er door de ondernemer en zijn team goed te proeven waar de organisatie staat? Geeft het organisatieontwerp de gewenste ruimte voor het potentieel van de organisatie? Maar zeker ook, ‘Als we het totaal beeld proeven… waar krijgen wij dan energie van?’

Wil je het werk van Nauman bekijken? Het hangt in de entree van het Kröller Muller, waar het bedoeld is om bezoekers te triggeren alle beelden goed te proeven. Je online laten inspireren kan natuurlijk ook! Benieuwd wat er voor jou te proeven valt als jij jouw organisatie in kaart laat brengen? Kijk dan op onze website en vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Proef en gij zult vinden!