Strategie

Het nieuwe normaal?

Het post-Corona tijdperk. Wat kijken we er naar uit! Liever vandaag nog, dan morgen mag voor velen het nieuwe normaal van start gaan. Maar, wat gaat het nieuwe normaal eigenlijk zijn? Wat zal er werkelijk ‘nieuw’ gaan zijn? Hieronder 5 prikkelende vragen om het nieuwe normaal voor jouw organisatie te concretiseren. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

In de Corona-periode:

  1. Welke betekenis had jouw organisatie voor klanten, medewerkers en de maatschappij tijdens de Corona-periode?
  2. Wat was dé uitdaging voor jou en jouw team gedurende de Corona-periode? Wat hebben jullie in de ruimste zin des woord ingezet om die uitdaging aan te gaan? Wat was het resultaat van die ontwikkeling?
  3. Welke kwaliteiten werden in de organisatie zichtbaar, die je niet eerder zo nadrukkelijk had ervaren of gezien?
  4. Welke vanzelfsprekendheden stond onder druk? Voor welke hebben die plaats gemaakt?
  5. Wat van het oude-normaal wordt door een ieder zo gemist? Welke waarde heeft dit voor een ieder? Voor de toekomst van de organisatie?

De komende maanden gaat er in organisaties stap voor stap een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Een tijd waarin we ons gaan afvragen hoe de toekomst er uit zal gaan zien – ieder met zijn of haar eigen visies, ervaringen en voorkeuren. Een tijd waarin we de urgentie voelen dat afstemming nodig is over ‘hoe nu verder?

Wij? Wij – bedrijfskundige professionals – bieden onze frisse blik op organisatieontwikkeling aan én ons vakmanschap om jou en jouw team uit te dagen het nieuwe normaal te concretiseren vanuit jullie visie op de toekomst. Interesse om te sparren over jullie nieuwe normaal? Interesse om deze tijd te benutten om je organisatie incl. de vanzelfsprekendheden onder de loep te (laten) nemen? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Als je vermoed dat het aanbrengen van praktische aanpassingen niet langer volstaat om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kijk dan eens bij ons programma organisatieontwerp- en doorlichting.

Het nieuwe normaal?
lees meer

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.

De koers van je organisatie bepalen door eerst met elkaar het vertrekpunt onder ogen te zien: Wat lag er ooit ten grondslag aan het ontstaan van jouw / jullie organisatie? Vanuit welke intentie, vanuit welke wens is gestart?

We zijn actief in een organisatie waar een visieverschil overbrugt heeft te worden ten aanzien van de te bepalen organisatiekoers. Een optie is om de verschillen te verkennen en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke deler. Kansrijk, als er bereidheid is om elkaars visie te verkennen!

Een interessante andere optie is om de strategische discussie te starten door gezamenlijk in kaart te brengen wat de bron van het ontstaan van de organisatie destijds was. Met het team verkennen we de intentie van de oprichter, de doelgroep voor wie de organisatie van betekenis wilde zijn en de wijze waarop de intentie van de oprichter nog steeds van waarde is voor de huidige organisatie. Niet iedereen blijkt op de hoogte van de achtergrond van de organisatie. Zij laten zich bijpraten door degene die daar wel weet van hebben. Wat opvalt is dat het een onderwerp is waar graag over verteld wordt én waar met interesse naar geluisterd wordt.

De uitkomst van de verkenning zorgt voor een helder en positief – gezamenlijk – vertrekpunt van de strategische heroriëntatie. In de onderstroom van het gesprek is merkbaar dat door het tonen van respect voor de oorsprong van het bedrijf, de teamleden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om constructief met elkaar in gesprek en te komen tot een gezamenlijke visie op de mogelijkheden voor de toekomst. De individuele standpunten zijn er nog wel degelijk, maar er is meer openheid en ruimte om visie te verkennen en te integreren ten gunste van het organisatiebelang. Is er ook ruimte om het met elkaar oneens te zijn? Zeker wel! Misschien zelfs wordt die ruimte meer benut. Teamleden pakken de feedback minder persoonlijk op. Het teambelang is groter dan het eigen belang geworden. Én er is een gezamenlijk ijkpunt waarop ten allen tijde terug gevallen kan worden.

Ontstaat er frictie over de relevantie van de oorsprong? Dán ben je op een wezenlijke discussiepunt gestuit. Zonder gezamenlijke achting voor de ontstaansgeschiedenis van de organisatie, kun je niet samen aan de toekomst bouwen!

#Systemischinterveniëren #Flowinjeteam #krachtinkoers

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.
lees meer