Organiseren

Rocket Fuel: Twee leiders, samen sterk!

Wickman en Winters’ bestseller ‘Rocket Fuel’

Wickman en Winters beschrijven in hun boek ‘Rocket Fuel’ een leiderschapsconcept waarin twee type leiders samenwerkend komen tot een inspirerende visie én een organisatie waarmee ze deze visie verwezenlijken. De twee type leiders: de visionairen en de integrators.

Enkele jaren geleden werkten we er voor het eerst mee. We namen een organisatie onder de loep inclusief de stijl van leidinggeven van hun nieuwe tweekoppige directie. De ene directeur, tevens de oprichter, had alle kenmerken van de visionair. De andere directeur was een ware ‘integrator’. Het Rocket Fuel concept diende om te komen tot een rolverdeling waar beide leiders in hun kracht stonden én met elkaar de juiste chemie creëerden. Sindsdien reist het concept met ons mee. Ook nu passen we het weer toe. Ditmaal bij familiebedrijf waar groeiambities van het bedrijf én persoonlijke ambities van de beide eigenaren vragen om een heroriëntatie op leiderschap en samenwerking.

De visionairen en de integrators

De visionairen en de integrators. Hun namen zijn al veelzeggend. Toch even, waar staan de twee type leiders voor? De visionairen zijn de idee-generators, de creatieve probleemoplossers en (op)drijvende krachten binnen de organisatie. Ze zijn extern gericht en voelen zich daar goed bij. Ze hebben oog voor de ‘big picture’-vraagstukken. Ze zien kansen en zoeken voortdurend naar nieuwe wegen en strategieën.

De integrators zijn de leiders met interne focus op de uitvoering van de plannen. Het zijn diegenen die ervoor zorgen dat een visie werkelijkheid wordt. Zij hebben oog voor harmonie en voor wat wel én niet werkt. Zij weten wat doseren is, halen deadlines. Ze verbinden door mensen te zien, te horen, verantwoordelijk te maken en te houden. Ze halen het beste uit de organisatie.

Best een behoorlijk verschil in drijfveer, oriëntatie en kwaliteiten, niet? Welk type leider ben jij, vooral?

Samen sterk

Als we Wickman en Winters mogen geloven is het leiderschapsconcept van grote waarde voor bedrijven als Disney, McDonalds en Ford. We geloven het meteen. Het concept zit goed in elkaar. Het gaat over energie genereren door verschillen in drijfveren en kwaliteiten te benutten. In ons werk zien we dat ondernemers het best een klus vinden om gedurende de ontwikkelfases van de organisatie en ook gedurende de eigen levensfases effectief én met plezier te ondernemen. Hoe fijn is dan het uitgangspunt dat tijdens al dat harde werken, je mag focussen op waar jij energie van krijgt én je met elkaar kunt kiezen voor een concept waarin je elkaar aanvult, elkaar versterkt.

Let op: De kracht van het concept zit in de combinatie! Een visionair zonder integrator bouwt luchtkastelen en creëert onrust met zijn of haar stroom aan visies en ideeën. De energie die wordt gevraagd om vernieuwingen te realiseren krijgt geen richting. Ideeën komen en gaan ook weer. Frustraties lopen op omdat resultaten uitblijven.

Een integrator zonder visionair doet aan navelstaren. Het organiseren is tot hoofddoel verworden. Het inspelen op ontwikkelingen in de markt raakt buiten beeld. De kans is aanwezig dat de organisatie voorbij wordt gestreefd door concurrenten die wel oog hebben voor nieuwe kansen en latente behoeften.

Nieuwe hoogten!

Het samenspel tussen de visionair en de integrator verrijkt, voor beiden! De synergie en de wrijving tussen de twee stijlen houdt het bedrijf in balans. Actief in een tweekoppige setting? Herken je de twee type leiders? Verken dan dit concept! Om het niet mooier te maken dan het is: het benutten van verschillen is niet per definitie makkelijk. Het vraagt leiders die aan elkaar gewaagd zijn én die open staan voor verschillen in drijfveren en kwaliteiten. Als de leiders dit vermogen hebben of over de potentie beschikken dat het kan ontstaan, dán werkt het concept én ontstaat Rocket Fuel! Als een raket naar nieuwe hoogten!

Interesse om te sparren over de betekenis van het concept voor jouw organisatie? Neem contact op. Je hoeft het boek van Wickman en Winters niet perse gelezen te hebben. Wij kennen het van voor tot achter, en van achter tot voor. Vorm jij een eenkoppige directie? Herken je dan dat jouw hart ligt bij één van de leiderschapsrollen? Dat het nog best een interessant gesprek kan zijn als je gaat verkennen welke betekenis je voor het bedrijf het liefst zou willen hebben? Wij zijn beschikbaar als sparringpartner!

Rocket Fuel: Twee leiders, samen sterk!
lees meer

Het nieuwe normaal?

Het post-Corona tijdperk. Wat kijken we er naar uit! Liever vandaag nog, dan morgen mag voor velen het nieuwe normaal van start gaan. Maar, wat gaat het nieuwe normaal eigenlijk zijn? Wat zal er werkelijk ‘nieuw’ gaan zijn? Hieronder 5 prikkelende vragen om het nieuwe normaal voor jouw organisatie te concretiseren. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

In de Corona-periode:

  1. Welke betekenis had jouw organisatie voor klanten, medewerkers en de maatschappij tijdens de Corona-periode?
  2. Wat was dé uitdaging voor jou en jouw team gedurende de Corona-periode? Wat hebben jullie in de ruimste zin des woord ingezet om die uitdaging aan te gaan? Wat was het resultaat van die ontwikkeling?
  3. Welke kwaliteiten werden in de organisatie zichtbaar, die je niet eerder zo nadrukkelijk had ervaren of gezien?
  4. Welke vanzelfsprekendheden stond onder druk? Voor welke hebben die plaats gemaakt?
  5. Wat van het oude-normaal wordt door een ieder zo gemist? Welke waarde heeft dit voor een ieder? Voor de toekomst van de organisatie?

De komende maanden gaat er in organisaties stap voor stap een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Een tijd waarin we ons gaan afvragen hoe de toekomst er uit zal gaan zien – ieder met zijn of haar eigen visies, ervaringen en voorkeuren. Een tijd waarin we de urgentie voelen dat afstemming nodig is over ‘hoe nu verder?

Wij? Wij – bedrijfskundige professionals – bieden onze frisse blik op organisatieontwikkeling aan én ons vakmanschap om jou en jouw team uit te dagen het nieuwe normaal te concretiseren vanuit jullie visie op de toekomst. Interesse om te sparren over jullie nieuwe normaal? Interesse om deze tijd te benutten om je organisatie incl. de vanzelfsprekendheden onder de loep te (laten) nemen? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Als je vermoed dat het aanbrengen van praktische aanpassingen niet langer volstaat om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kijk dan eens bij ons programma organisatieontwerp- en doorlichting.

Het nieuwe normaal?
lees meer

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.

De koers van je organisatie bepalen door eerst met elkaar het vertrekpunt onder ogen te zien: Wat lag er ooit ten grondslag aan het ontstaan van jouw / jullie organisatie? Vanuit welke intentie, vanuit welke wens is gestart?

We zijn actief in een organisatie waar een visieverschil overbrugt heeft te worden ten aanzien van de te bepalen organisatiekoers. Een optie is om de verschillen te verkennen en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke deler. Kansrijk, als er bereidheid is om elkaars visie te verkennen!

Een interessante andere optie is om de strategische discussie te starten door gezamenlijk in kaart te brengen wat de bron van het ontstaan van de organisatie destijds was. Met het team verkennen we de intentie van de oprichter, de doelgroep voor wie de organisatie van betekenis wilde zijn en de wijze waarop de intentie van de oprichter nog steeds van waarde is voor de huidige organisatie. Niet iedereen blijkt op de hoogte van de achtergrond van de organisatie. Zij laten zich bijpraten door degene die daar wel weet van hebben. Wat opvalt is dat het een onderwerp is waar graag over verteld wordt én waar met interesse naar geluisterd wordt.

De uitkomst van de verkenning zorgt voor een helder en positief – gezamenlijk – vertrekpunt van de strategische heroriëntatie. In de onderstroom van het gesprek is merkbaar dat door het tonen van respect voor de oorsprong van het bedrijf, de teamleden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om constructief met elkaar in gesprek en te komen tot een gezamenlijke visie op de mogelijkheden voor de toekomst. De individuele standpunten zijn er nog wel degelijk, maar er is meer openheid en ruimte om visie te verkennen en te integreren ten gunste van het organisatiebelang. Is er ook ruimte om het met elkaar oneens te zijn? Zeker wel! Misschien zelfs wordt die ruimte meer benut. Teamleden pakken de feedback minder persoonlijk op. Het teambelang is groter dan het eigen belang geworden. Én er is een gezamenlijk ijkpunt waarop ten allen tijde terug gevallen kan worden.

Ontstaat er frictie over de relevantie van de oorsprong? Dán ben je op een wezenlijke discussiepunt gestuit. Zonder gezamenlijke achting voor de ontstaansgeschiedenis van de organisatie, kun je niet samen aan de toekomst bouwen!

#Systemischinterveniëren #Flowinjeteam #krachtinkoers

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.
lees meer

Overzicht en rust

Herkenbaar, hoor! Die behoefte aan rust, overzicht en focus. We horen er veel ondernemers over. Eigenlijk na elke periode van hard werken en veel oppakken, wordt je uitdaagt om opnieuw alert te zijn op wat hoofdzaken en wat bijzaken zijn en wat écht jouw aandacht nodig heeft.

Overzicht en rust
lees meer