Blog

Artikel in KAS Magazine 2021-nr.2

Een publicatie in KAS Magazine 2021-nummer 2. KAS is een kwartaalblad voor tuinbouwondernemers. Met klanten in de glastuinbouw en in de vollegrondsgroenten- en plantenteelt zijn we blij met een artikel in dit magazine!

In de glastuinbouw zijn professionals actief die ondernemers voorzien van advies en coaching op leiderschaps- en organisatievraagstukken. We gaan in gesprek met Margot Peters van adviesbureau Inspiring Insights. We vragen haar naar de impact van de Corona-crisis op het ondernemerschap.

Impact van Corona op het ondernemerschap

De Corona-crisis heeft bedrijven flinke uitdagingen gegeven. Ook in de tuinbouw was er hectiek en blijft druk voelbaar. Het naleven van alle maatregelen vraagt extra aandacht in het organiseren van het werk: Is er voldoende beschikbaarheid van personeel? Kunnen ze veilig en vertrouwd werken? Wat als er besmettingen oppoppen? “De Corona-crisis maakt bovenal duidelijk dat het veel waard is als een bedrijf organisatorisch op orde is, een bedrijf buffers heeft en in staat is om tijdelijk in een andere modus te draaien: Het wendbaar en weerbaar zijn”, aldus Margot Peters. Zij is partner bij adviesbureau Inspiring Insights, een bureau gespecialiseerd in organisatieontwikkeling Met betrekking tot dit onderwerp laat zij zich onder meer inspireren door het boek ‘Tegen de Stroom mee’ van Barbara Hoogenboom en Jan-Jacob Stam.

Maakbaarheid en controle

Peters stelt dat deze tijd uitdaagt om bewust op meerdere manieren te kijken naar de toekomst. “Wat als je nu aanneemt dat er een toekomst is die maakbaar is. Een toekomst waarin je wat te willen hebt. Een toekomst waarin je planmatig kunt bouwen aan een robuust bedrijf. Én dat er ook een toekomst is die onaangekondigd binnenstormt. Een toekomst die onvoorspelbaar is, die er plotsklaps is, of je het nu leuk vindt of niet. Zou het zo kunnen zijn dat deze aanname je meer alert maakt op signalen dat er veranderingen op komst zijn?”

De planbare toekomst gaat over wat jij wilt bereiken in de toekomst zoals jij denkt dat hij eruit gaat zien. Toekomstvisies zijn positief. Ze beschrijven ambities en mogelijkheden afgestemd op wat we willen, belangrijk vinden én haalbaar achten. Vervolgens kiezen we zorgvuldig een strategie, als het ware de route die de meeste kans op succes geeft. Deze planbare toekomst is een benadering die uitgaat van een behoorlijke portie maakbaarheid en controle. Een benadering die regie geeft op je organisatieontwikkeling. Om de paar jaar een strategisch plan maken werkt, echt!

De aanstormende toekomst

Naast de toekomst waarover we graag dromen en waarin we willen bouwen, is er ook de toekomst die op ons af komt. Een toekomst die op onverwachte momenten van zich laat horen en zaken op zijn kop zet. Of we nu willen of niet. Een toekomst waar we minder controle over hebben. De Corona-crisis maakt ons daar sterker van bewust, meent Peters.

“Dealen met onvoorspelbaarheid is niet per definitie makkelijk. Wát we kunnen controleren is de manier waarop we omgaan met de toekomst die op ons afkomt. Door te erkennen dat de toekomst aanstormend kán zijn, sta je open voor de signalen die er vooraf op te pikken zijn. Sterker nog, als je aanneemt dat er een aanstormende toekomst is, kun je je ook heel nieuwsgierig worden. Want, op welke manier kun je dan verrast worden? Welke game-changing situaties kunnen zich voordoen? Wanneer iets niet controleerbaar is, is het accepteren ervan een eerste vorm van invloed nemen.

Frisse vragen

Peters zet enkele vragen op een rij die misschien nog niet vanzelfsprekend zijn, maar een frisse kijk en input geven op jouw ondernemerschap:

  • Wat kan acceptatie van de onvoorspelbaarheid van de toekomst jou en je bedrijf opleveren?
  • Neem eens je klanten en de samenleving in gedachten. Wat als je hen een stem zou geven bij de opmaak van jouw jaarplan. Waar willen zij dan meer of juist minder van?
  • Wat heb jij van minder belang te maken als je hun input meeneemt in jouw plannen?
  • Wie of waar kun jij je oor te luister leggen om wakker te blijven op aanstaande veranderingen?

Bouw planmatig én blijf actief wakker op je omgeving!

Een advies heeft Margot Peters ook. “De ene benadering van de toekomst sluit de andere niet uit. In tegenstelling, ze horen bij elkaar. Blijf planmatig bouwen aan je organisatie. Laat je daarbij inspireren door wat organisaties wendbaar en weerbaar maakt (zie kader). Én maak tijd voor momenten om anders te kijken, voorbij je eigen vertrouwde perspectief. Verdiep je in ontwikkelingen en signalen uit de sector, markt en maatschappij. Blijf wakker op je omgeving.”  

Artikel in KAS Magazine 2021-nr.2
lees meer

Rocket Fuel: Twee leiders, samen sterk!

Wickman en Winters’ bestseller ‘Rocket Fuel’

Wickman en Winters beschrijven in hun boek ‘Rocket Fuel’ een leiderschapsconcept waarin twee type leiders samenwerkend komen tot een inspirerende visie én een organisatie waarmee ze deze visie verwezenlijken. De twee type leiders: de visionairen en de integrators.

Enkele jaren geleden werkten we er voor het eerst mee. We namen een organisatie onder de loep inclusief de stijl van leidinggeven van hun nieuwe tweekoppige directie. De ene directeur, tevens de oprichter, had alle kenmerken van de visionair. De andere directeur was een ware ‘integrator’. Het Rocket Fuel concept diende om te komen tot een rolverdeling waar beide leiders in hun kracht stonden én met elkaar de juiste chemie creëerden. Sindsdien reist het concept met ons mee. Ook nu passen we het weer toe. Ditmaal bij familiebedrijf waar groeiambities van het bedrijf én persoonlijke ambities van de beide eigenaren vragen om een heroriëntatie op leiderschap en samenwerking.

De visionairen en de integrators

De visionairen en de integrators. Hun namen zijn al veelzeggend. Toch even, waar staan de twee type leiders voor? De visionairen zijn de idee-generators, de creatieve probleemoplossers en (op)drijvende krachten binnen de organisatie. Ze zijn extern gericht en voelen zich daar goed bij. Ze hebben oog voor de ‘big picture’-vraagstukken. Ze zien kansen en zoeken voortdurend naar nieuwe wegen en strategieën.

De integrators zijn de leiders met interne focus op de uitvoering van de plannen. Het zijn diegenen die ervoor zorgen dat een visie werkelijkheid wordt. Zij hebben oog voor harmonie en voor wat wel én niet werkt. Zij weten wat doseren is, halen deadlines. Ze verbinden door mensen te zien, te horen, verantwoordelijk te maken en te houden. Ze halen het beste uit de organisatie.

Best een behoorlijk verschil in drijfveer, oriëntatie en kwaliteiten, niet? Welk type leider ben jij, vooral?

Samen sterk

Als we Wickman en Winters mogen geloven is het leiderschapsconcept van grote waarde voor bedrijven als Disney, McDonalds en Ford. We geloven het meteen. Het concept zit goed in elkaar. Het gaat over energie genereren door verschillen in drijfveren en kwaliteiten te benutten. In ons werk zien we dat ondernemers het best een klus vinden om gedurende de ontwikkelfases van de organisatie en ook gedurende de eigen levensfases effectief én met plezier te ondernemen. Hoe fijn is dan het uitgangspunt dat tijdens al dat harde werken, je mag focussen op waar jij energie van krijgt én je met elkaar kunt kiezen voor een concept waarin je elkaar aanvult, elkaar versterkt.

Let op: De kracht van het concept zit in de combinatie! Een visionair zonder integrator bouwt luchtkastelen en creëert onrust met zijn of haar stroom aan visies en ideeën. De energie die wordt gevraagd om vernieuwingen te realiseren krijgt geen richting. Ideeën komen en gaan ook weer. Frustraties lopen op omdat resultaten uitblijven.

Een integrator zonder visionair doet aan navelstaren. Het organiseren is tot hoofddoel verworden. Het inspelen op ontwikkelingen in de markt raakt buiten beeld. De kans is aanwezig dat de organisatie voorbij wordt gestreefd door concurrenten die wel oog hebben voor nieuwe kansen en latente behoeften.

Nieuwe hoogten!

Het samenspel tussen de visionair en de integrator verrijkt, voor beiden! De synergie en de wrijving tussen de twee stijlen houdt het bedrijf in balans. Actief in een tweekoppige setting? Herken je de twee type leiders? Verken dan dit concept! Om het niet mooier te maken dan het is: het benutten van verschillen is niet per definitie makkelijk. Het vraagt leiders die aan elkaar gewaagd zijn én die open staan voor verschillen in drijfveren en kwaliteiten. Als de leiders dit vermogen hebben of over de potentie beschikken dat het kan ontstaan, dán werkt het concept én ontstaat Rocket Fuel! Als een raket naar nieuwe hoogten!

Interesse om te sparren over de betekenis van het concept voor jouw organisatie? Neem contact op. Je hoeft het boek van Wickman en Winters niet perse gelezen te hebben. Wij kennen het van voor tot achter, en van achter tot voor. Vorm jij een eenkoppige directie? Herken je dan dat jouw hart ligt bij één van de leiderschapsrollen? Dat het nog best een interessant gesprek kan zijn als je gaat verkennen welke betekenis je voor het bedrijf het liefst zou willen hebben? Wij zijn beschikbaar als sparringpartner!

Rocket Fuel: Twee leiders, samen sterk!
lees meer

Het nieuwe normaal?

Het post-Corona tijdperk. Wat kijken we er naar uit! Liever vandaag nog, dan morgen mag voor velen het nieuwe normaal van start gaan. Maar, wat gaat het nieuwe normaal eigenlijk zijn? Wat zal er werkelijk ‘nieuw’ gaan zijn? Hieronder 5 prikkelende vragen om het nieuwe normaal voor jouw organisatie te concretiseren. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

In de Corona-periode:

  1. Welke betekenis had jouw organisatie voor klanten, medewerkers en de maatschappij tijdens de Corona-periode?
  2. Wat was dé uitdaging voor jou en jouw team gedurende de Corona-periode? Wat hebben jullie in de ruimste zin des woord ingezet om die uitdaging aan te gaan? Wat was het resultaat van die ontwikkeling?
  3. Welke kwaliteiten werden in de organisatie zichtbaar, die je niet eerder zo nadrukkelijk had ervaren of gezien?
  4. Welke vanzelfsprekendheden stond onder druk? Voor welke hebben die plaats gemaakt?
  5. Wat van het oude-normaal wordt door een ieder zo gemist? Welke waarde heeft dit voor een ieder? Voor de toekomst van de organisatie?

De komende maanden gaat er in organisaties stap voor stap een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Een tijd waarin we ons gaan afvragen hoe de toekomst er uit zal gaan zien – ieder met zijn of haar eigen visies, ervaringen en voorkeuren. Een tijd waarin we de urgentie voelen dat afstemming nodig is over ‘hoe nu verder?

Wij? Wij – bedrijfskundige professionals – bieden onze frisse blik op organisatieontwikkeling aan én ons vakmanschap om jou en jouw team uit te dagen het nieuwe normaal te concretiseren vanuit jullie visie op de toekomst. Interesse om te sparren over jullie nieuwe normaal? Interesse om deze tijd te benutten om je organisatie incl. de vanzelfsprekendheden onder de loep te (laten) nemen? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Als je vermoed dat het aanbrengen van praktische aanpassingen niet langer volstaat om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kijk dan eens bij ons programma organisatieontwerp- en doorlichting.

Het nieuwe normaal?
lees meer

Ondernemers-duo neemt bedrijf onder de loep

Groeien mét plezier

Best lef hebben, toch? Als ondernemers-duo je bedrijf onder de loep laten nemen én feedback vragen op het eigen functioneren! We hebben het over Esther Sierts en Ilse van Boven van schoonmaakbedrijf Jansma en Dik. Twee ondernemers met een positieve kijk op de toekomst:  “We zien mogelijkheden voor groei én we beseffen ons dat groeien alleen maar lukt als we investeren in onze organisatie én in ons leiderschap! Dus, wat staat ons te doen?”

Een vraag die ons op het lijf geschreven is! Door de jaren heen hebben we een aanpak ontwikkeld om het functioneren van een organisatie in kaart te brengen inclusief de mogelijkheden om de organisatie te versterken. Leidend in deze onderzoeken is de ambitie van de directie! Hoe kijken zij naar de toekomst? Welke bedrijfsidentiteit past hen? Esther en Ilse zijn daarin duidelijk: Jansma & Dik staat voor kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit. Extern én intern!   

In klankbordsessies dagen we hen uit hun visie verder te concretiseren én hun leiderschap onder de loep te nemen. Ondertussen gaan we in gesprek met (groepen) medewerkers: met de objectleiders, schoonmakers en de medewerkers van kantoor. Met hen brainstormen we over andere manieren van organiseren. Wat ons opvalt? Wie we ook spreken, de gesprekken over werken met plezier én oog voor ‘kwaliteit’, ‘betrokkenheid’ en flexibiliteit’.

En toen was er …. Corona

Midden in het organisatieontwikkeltraject is daar opeens de Corona-uitbraak. Esther en Ilse blikken terug: “We hadden even geen idee wat ons overkwam. We hebben ons zelfs afgevraagd, waarom we dit ondernemerschap nu ook alweer wilden! Waarom die ambitie? Om elkaar vervolgens aan te kijken én het te gaan regelen. Voor onze klanten. Voor onze medewerkers!”  

“Er was een ongekend hoge hoeveelheid van situaties waar we op moesten schakelen. Waarmee konden we klanten van dienst blijven? Wat hadden medewerkers nodig om veilig en vertrouwd hun werk te blijven doen? We waren het snel eens dat we alleen Jansma & Dik waardige oplossingen wilden. Het was hier en daar kunst en vliegwerk, maar het is gelukt. Een groot cadeau daarbij was de opstelling van onze medewerkers. Zij toonden zich heel loyaal aan ons bedrijf en ze stelden zich flexibel op.”

Leiderschap in tijden van hectiek

Als organisatieadviseurs herinneren wij ons natuurlijk de doelstelling van beide ondernemers om een stap te zetten op het vlak van leiderschap. Wat heeft deze periode hen geleerd op het vlak van leiderschap? Esther geeft aan dat er – zeker in het begin – een hoog beroep werd gedaan op hun leiderschap. “Medewerkers keken naar ons. Ze wilden van ons weten wat ze moesten doen. Het was even niet de tijd van coachen en begeleiden. Medewerkers vroegen om instructie, om duidelijkheid over wat wel en wat niet. Na verloop van tijd nam dit directe beroep op ons weer af. Medewerkers vinden hun weg weer zelf en met elkaar. Voor ons geeft dat weer ruimte om vooruit te kijken. We gaan werk maken van onze voornemens t.a.v. onze rol én het versterken van de organisatie! Want dát leert een zomer als deze ons ook: het is belangrijk dat je organisatie staat!”

De dienstverlening van Inspiring Insights onder de loep.

Na alle klankbord- en reflectiesessies met Esther en Ilse konden wij natuurlijk niet achterblijven. We vroegen de onderneemsters “Hoe tevreden zijn jullie eigenlijk met onze dienstverlening?” Ilse “Jullie advies is eigenlijk heel logisch én we hadden het zelf niet bedacht. Daarmee voor ons echt waardevol! Wat voor jullie spreekt is dat het makkelijk is om met jullie vertrouwd te raken. Wij ervaren dat zo en onze medewerkers ervaren dat ook zo. Naast de inzichten die het ons gegeven heeft, is een opbrengst dat medewerkers hun verhaal konden doen en dat ze de mogelijkheid daartoe hebben ze ervaren als een moment en een blijk van erkenning. Het heeft ons en hen extra enthousiast gemaakt over wat er allemaal mogelijk is met en in dit bedrijf”

Kijk, dáár doen we het voor!

Ook een organisatievraag of ambities om een stap te zetten op het vlak van leiderschap en/of teamwerk? Kijk hier voor info over onze dienstverlening of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in.

Ondernemers-duo neemt bedrijf onder de loep
lees meer

Proef en gij zult vinden!

Een uitstapje naar het kunstwerk ‘Window or Wall Sign’. Maker Bruce Nauman zegt over zijn werk: “The piece was a kind of test—like when you say something out loud to see if you believe it.” (Bron: khanacademy.org).

Top, die toelichting van Nauman. Want inderdaad, door zaken uit te spreken of door ze aan het papier toe te vertrouwen, kun je proeven of je het er mee eens bent. We zien het met enige regelmaat voor onze ogen gebeuren. Bij ondernemers en leiders die over een visie of idee vertellen. Dan is aan hun af te lezen of ze er daadwerkelijk in geloven of dat de twijfel nog overheerst.

Een van onze diensten is het uitvoeren van een organisatieonderzoek. Ten dienste van de ontwikkeling van de organisatie brengen wij de richting, de inrichting en het functioneren van de organisatie in kaart inclusief mogelijkheden om als organisatie de gewenste professionalisering te realiseren. Onderwerpen die in de organisatie her en der actueel zijn, vormen we tot een geheel. Voor de opdrachtgever komt daarna de opgave om dit beeld toe te laten én het te proeven. Wat neem ik serieus? Vanuit welk belang? Wat vraagt prioriteit en Wat kan nog even wachten?

Wil je het werk van Nauman bekijken? Het hangt in de entree van het Kröller Muller, waar het bedoeld is om bezoekers te triggeren alle beelden goed te proeven. Je online laten inspireren kan natuurlijk ook! Benieuwd wat er voor jou te proeven valt als jij jouw organisatie in kaart laat brengen? Kijk dan op onze website en vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Proef en gij zult vinden!
lees meer

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.

De koers van je organisatie bepalen door eerst met elkaar het vertrekpunt onder ogen te zien: Wat lag er ooit ten grondslag aan het ontstaan van jouw / jullie organisatie? Vanuit welke intentie, vanuit welke wens is gestart?

We zijn actief in een organisatie waar een visieverschil overbrugt heeft te worden ten aanzien van de te bepalen organisatiekoers. Een optie is om de verschillen te verkennen en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke deler. Kansrijk, als er bereidheid is om elkaars visie te verkennen!

Een interessante andere optie is om de strategische discussie te starten door gezamenlijk in kaart te brengen wat de bron van het ontstaan van de organisatie destijds was. Met het team verkennen we de intentie van de oprichter, de doelgroep voor wie de organisatie van betekenis wilde zijn en de wijze waarop de intentie van de oprichter nog steeds van waarde is voor de huidige organisatie. Niet iedereen blijkt op de hoogte van de achtergrond van de organisatie. Zij laten zich bijpraten door degene die daar wel weet van hebben. Wat opvalt is dat het een onderwerp is waar graag over verteld wordt én waar met interesse naar geluisterd wordt.

De uitkomst van de verkenning zorgt voor een helder en positief – gezamenlijk – vertrekpunt van de strategische heroriëntatie. In de onderstroom van het gesprek is merkbaar dat door het tonen van respect voor de oorsprong van het bedrijf, de teamleden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om constructief met elkaar in gesprek en te komen tot een gezamenlijke visie op de mogelijkheden voor de toekomst. De individuele standpunten zijn er nog wel degelijk, maar er is meer openheid en ruimte om visie te verkennen en te integreren ten gunste van het organisatiebelang. Is er ook ruimte om het met elkaar oneens te zijn? Zeker wel! Misschien zelfs wordt die ruimte meer benut. Teamleden pakken de feedback minder persoonlijk op. Het teambelang is groter dan het eigen belang geworden. Én er is een gezamenlijk ijkpunt waarop ten allen tijde terug gevallen kan worden.

Ontstaat er frictie over de relevantie van de oorsprong? Dán ben je op een wezenlijke discussiepunt gestuit. Zonder gezamenlijke achting voor de ontstaansgeschiedenis van de organisatie, kun je niet samen aan de toekomst bouwen!

#Systemischinterveniëren #Flowinjeteam #krachtinkoers

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.
lees meer

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering

Je organisatie in verandering brengen en resultaten halen is geen gemakkelijke klus. Er bestaat geen draaiboek, er is geen beste manier van veranderen. De veranderaanpak laten aansluiten op de huidige organisatie en het vraagstuk waar de organisatie voor staat blijkt effectief.

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering
lees meer

Veranderen van perspectief

Bron: www.straatpoezie.nl

K. Schippers dichtte inspirerend: “Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.” Een heerlijke poëzieregel die zo mooi past bij ons organisatieadvieswerk. Want breng eens in kaart, de complexiteit van een vraagstuk of het functioneren van een organisatie. Ieder zijn kijk, ieder zijn belang, ieder zijn verlangen. Hoe we te werk gaan? We zoomen eerst uit. Door een stap naar achteren te zetten kunnen we beter het geheel aan verbanden, (gedrags)patronen en netwerken overzien. Op basis daarvan zoomen we in wat er toe doet. Alles, zonder in de illusie te vervallen dat er één werkelijkheid bestaat.

Veranderen van perspectief
lees meer

Versterken van eigenaarschap

Jaarplannen worden gerealiseerd als medewerkers er hun tanden in zetten. Eigen zij zich doelen toe waarmee je als organisatie de juiste meters maakt? En welke voldoening halen zij daaruit? Nu het eerste kwartaal er op zit, een zinvol moment om het gesprek aan te gaan. De afgelopen maand faciliteerden we bij diverse organisaties doel en ontwikkelgesprekken. Onze stijl? Het creatief verbinden van ieders sterkten met het werk dat wacht om opgepakt te worden.

Versterken van eigenaarschap
lees meer