Blog

Het nieuwe normaal?

Het post-Corona tijdperk. Wat kijken we er naar uit! Liever vandaag nog, dan morgen mag voor velen het nieuwe normaal van start gaan. Maar, wat gaat het nieuwe normaal eigenlijk zijn? Wat zal er werkelijk ‘nieuw’ gaan zijn? Hieronder 5 prikkelende vragen om het nieuwe normaal voor jouw organisatie te concretiseren. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

In de Corona-periode:

  1. Welke betekenis had jouw organisatie voor klanten, medewerkers en de maatschappij tijdens de Corona-periode?
  2. Wat was dé uitdaging voor jou en jouw team gedurende de Corona-periode? Wat hebben jullie in de ruimste zin des woord ingezet om die uitdaging aan te gaan? Wat was het resultaat van die ontwikkeling?
  3. Welke kwaliteiten werden in de organisatie zichtbaar, die je niet eerder zo nadrukkelijk had ervaren of gezien?
  4. Welke vanzelfsprekendheden stond onder druk? Voor welke hebben die plaats gemaakt?
  5. Wat van het oude-normaal wordt door een ieder zo gemist? Welke waarde heeft dit voor een ieder? Voor de toekomst van de organisatie?

De komende maanden gaat er in organisaties stap voor stap een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Een tijd waarin we ons gaan afvragen hoe de toekomst er uit zal gaan zien – ieder met zijn of haar eigen visies, ervaringen en voorkeuren. Een tijd waarin we de urgentie voelen dat afstemming nodig is over ‘hoe nu verder?

Wij? Wij – bedrijfskundige professionals – bieden onze frisse blik op organisatieontwikkeling aan én ons vakmanschap om jou en jouw team uit te dagen het nieuwe normaal te concretiseren vanuit jullie visie op de toekomst. Interesse om te sparren over jullie nieuwe normaal? Interesse om deze tijd te benutten om je organisatie incl. de vanzelfsprekendheden onder de loep te (laten) nemen? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Als je vermoed dat het aanbrengen van praktische aanpassingen niet langer volstaat om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kijk dan eens bij ons programma organisatieontwerp- en doorlichting.

Het nieuwe normaal?
lees meer

Ondernemers-duo neemt bedrijf onder de loep

Groeien mét plezier

Best lef hebben, toch? Als ondernemers-duo je bedrijf onder de loep laten nemen én feedback vragen op het eigen functioneren! We hebben het over Esther Sierts en Ilse van Boven van schoonmaakbedrijf Jansma en Dik. Twee ondernemers met een positieve kijk op de toekomst:  “We zien mogelijkheden voor groei én we beseffen ons dat groeien alleen maar lukt als we investeren in onze organisatie én in ons leiderschap! Dus, wat staat ons te doen?”

Een vraag die ons op het lijf geschreven is! Door de jaren heen hebben we een aanpak ontwikkeld om het functioneren van een organisatie in kaart te brengen inclusief de mogelijkheden om de organisatie te versterken. Leidend in deze onderzoeken is de ambitie van de directie! Hoe kijken zij naar de toekomst? Welke bedrijfsidentiteit past hen? Esther en Ilse zijn daarin duidelijk: Jansma & Dik staat voor kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit. Extern én intern!   

In klankbordsessies dagen we hen uit hun visie verder te concretiseren én hun leiderschap onder de loep te nemen. Ondertussen gaan we in gesprek met (groepen) medewerkers: met de objectleiders, schoonmakers en de medewerkers van kantoor. Met hen brainstormen we over andere manieren van organiseren. Wat ons opvalt? Wie we ook spreken, de gesprekken over werken met plezier én oog voor ‘kwaliteit’, ‘betrokkenheid’ en flexibiliteit’.

En toen was er …. Corona

Midden in het organisatieontwikkeltraject is daar opeens de Corona-uitbraak. Esther en Ilse blikken terug: “We hadden even geen idee wat ons overkwam. We hebben ons zelfs afgevraagd, waarom we dit ondernemerschap nu ook alweer wilden! Waarom die ambitie? Om elkaar vervolgens aan te kijken én het te gaan regelen. Voor onze klanten. Voor onze medewerkers!”  

“Er was een ongekend hoge hoeveelheid van situaties waar we op moesten schakelen. Waarmee konden we klanten van dienst blijven? Wat hadden medewerkers nodig om veilig en vertrouwd hun werk te blijven doen? We waren het snel eens dat we alleen Jansma & Dik waardige oplossingen wilden. Het was hier en daar kunst en vliegwerk, maar het is gelukt. Een groot cadeau daarbij was de opstelling van onze medewerkers. Zij toonden zich heel loyaal aan ons bedrijf en ze stelden zich flexibel op.”

Leiderschap in tijden van hectiek

Als organisatieadviseurs herinneren wij ons natuurlijk de doelstelling van beide ondernemers om een stap te zetten op het vlak van leiderschap. Wat heeft deze periode hen geleerd op het vlak van leiderschap? Esther geeft aan dat er – zeker in het begin – een hoog beroep werd gedaan op hun leiderschap. “Medewerkers keken naar ons. Ze wilden van ons weten wat ze moesten doen. Het was even niet de tijd van coachen en begeleiden. Medewerkers vroegen om instructie, om duidelijkheid over wat wel en wat niet. Na verloop van tijd nam dit directe beroep op ons weer af. Medewerkers vinden hun weg weer zelf en met elkaar. Voor ons geeft dat weer ruimte om vooruit te kijken. We gaan werk maken van onze voornemens t.a.v. onze rol én het versterken van de organisatie! Want dát leert een zomer als deze ons ook: het is belangrijk dat je organisatie staat!”

De dienstverlening van Inspiring Insights onder de loep.

Na alle klankbord- en reflectiesessies met Esther en Ilse konden wij natuurlijk niet achterblijven. We vroegen de onderneemsters “Hoe tevreden zijn jullie eigenlijk met onze dienstverlening?” Ilse “Jullie advies is eigenlijk heel logisch én we hadden het zelf niet bedacht. Daarmee voor ons echt waardevol! Wat voor jullie spreekt is dat het makkelijk is om met jullie vertrouwd te raken. Wij ervaren dat zo en onze medewerkers ervaren dat ook zo. Naast de inzichten die het ons gegeven heeft, is een opbrengst dat medewerkers hun verhaal konden doen en dat ze de mogelijkheid daartoe hebben ze ervaren als een moment en een blijk van erkenning. Het heeft ons en hen extra enthousiast gemaakt over wat er allemaal mogelijk is met en in dit bedrijf”

Kijk, dáár doen we het voor!

Ook een organisatievraag of ambities om een stap te zetten op het vlak van leiderschap en/of teamwerk? Kijk hier voor info over onze dienstverlening of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in.

Ondernemers-duo neemt bedrijf onder de loep
lees meer

Proef en gij zult vinden!

Een uitstapje naar het kunstwerk ‘Window or Wall Sign’. Maker Bruce Nauman zegt over zijn werk: “The piece was a kind of test—like when you say something out loud to see if you believe it.” (Bron: khanacademy.org).

Top, die toelichting van Nauman. Want inderdaad, door zaken uit te spreken of door ze aan het papier toe te vertrouwen, kun je proeven of je het er mee eens bent. We zien het met enige regelmaat voor onze ogen gebeuren. Bij ondernemers en leiders die over een visie of idee vertellen. Dan is aan hun af te lezen of ze er daadwerkelijk in geloven of dat de twijfel nog overheerst.

Een van onze diensten is het uitvoeren van een organisatieonderzoek. Ten dienste van de ontwikkeling van de organisatie brengen wij de richting, de inrichting en het functioneren van de organisatie in kaart inclusief mogelijkheden om als organisatie de gewenste professionalisering te realiseren. Onderwerpen die in de organisatie her en der actueel zijn, vormen we tot een geheel. Voor de opdrachtgever komt daarna de opgave om dit beeld toe te laten én het te proeven. Wat neem ik serieus? Vanuit welk belang? Wat vraagt prioriteit en Wat kan nog even wachten?

Wil je het werk van Nauman bekijken? Het hangt in de entree van het Kröller Muller, waar het bedoeld is om bezoekers te triggeren alle beelden goed te proeven. Je online laten inspireren kan natuurlijk ook! Benieuwd wat er voor jou te proeven valt als jij jouw organisatie in kaart laat brengen? Kijk dan op onze website en vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Proef en gij zult vinden!
lees meer

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.

De koers van je organisatie bepalen door eerst met elkaar het vertrekpunt onder ogen te zien: Wat lag er ooit ten grondslag aan het ontstaan van jouw / jullie organisatie? Vanuit welke intentie, vanuit welke wens is gestart?

We zijn actief in een organisatie waar een visieverschil overbrugt heeft te worden ten aanzien van de te bepalen organisatiekoers. Een optie is om de verschillen te verkennen en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke deler. Kansrijk, als er bereidheid is om elkaars visie te verkennen!

Een interessante andere optie is om de strategische discussie te starten door gezamenlijk in kaart te brengen wat de bron van het ontstaan van de organisatie destijds was. Met het team verkennen we de intentie van de oprichter, de doelgroep voor wie de organisatie van betekenis wilde zijn en de wijze waarop de intentie van de oprichter nog steeds van waarde is voor de huidige organisatie. Niet iedereen blijkt op de hoogte van de achtergrond van de organisatie. Zij laten zich bijpraten door degene die daar wel weet van hebben. Wat opvalt is dat het een onderwerp is waar graag over verteld wordt én waar met interesse naar geluisterd wordt.

De uitkomst van de verkenning zorgt voor een helder en positief – gezamenlijk – vertrekpunt van de strategische heroriëntatie. In de onderstroom van het gesprek is merkbaar dat door het tonen van respect voor de oorsprong van het bedrijf, de teamleden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om constructief met elkaar in gesprek en te komen tot een gezamenlijke visie op de mogelijkheden voor de toekomst. De individuele standpunten zijn er nog wel degelijk, maar er is meer openheid en ruimte om visie te verkennen en te integreren ten gunste van het organisatiebelang. Is er ook ruimte om het met elkaar oneens te zijn? Zeker wel! Misschien zelfs wordt die ruimte meer benut. Teamleden pakken de feedback minder persoonlijk op. Het teambelang is groter dan het eigen belang geworden. Én er is een gezamenlijk ijkpunt waarop ten allen tijde terug gevallen kan worden.

Ontstaat er frictie over de relevantie van de oorsprong? Dán ben je op een wezenlijke discussiepunt gestuit. Zonder gezamenlijke achting voor de ontstaansgeschiedenis van de organisatie, kun je niet samen aan de toekomst bouwen!

#Systemischinterveniëren #Flowinjeteam #krachtinkoers

Koers bepalen mét kennis van je oorsprong.
lees meer

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering

Je organisatie in verandering brengen en resultaten halen is geen gemakkelijke klus. Er bestaat geen draaiboek, er is geen beste manier van veranderen. De veranderaanpak laten aansluiten op de huidige organisatie en het vraagstuk waar de organisatie voor staat blijkt effectief.

Er bestaat geen standaard draaiboek voor verandering
lees meer

Veranderen van perspectief

Bron: www.straatpoezie.nl

K. Schippers dichtte inspirerend: “Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.” Een heerlijke poëzieregel die zo mooi past bij ons organisatieadvieswerk. Want breng eens in kaart, de complexiteit van een vraagstuk of het functioneren van een organisatie. Ieder zijn kijk, ieder zijn belang, ieder zijn verlangen. Hoe we te werk gaan? We zoomen eerst uit. Door een stap naar achteren te zetten kunnen we beter het geheel aan verbanden, (gedrags)patronen en netwerken overzien. Op basis daarvan zoomen we in wat er toe doet. Alles, zonder in de illusie te vervallen dat er één werkelijkheid bestaat.

Veranderen van perspectief
lees meer

Versterken van eigenaarschap

Jaarplannen worden gerealiseerd als medewerkers er hun tanden in zetten. Eigen zij zich doelen toe waarmee je als organisatie de juiste meters maakt? En welke voldoening halen zij daaruit? Nu het eerste kwartaal er op zit, een zinvol moment om het gesprek aan te gaan. De afgelopen maand faciliteerden we bij diverse organisaties doel en ontwikkelgesprekken. Onze stijl? Het creatief verbinden van ieders sterkten met het werk dat wacht om opgepakt te worden.

Versterken van eigenaarschap
lees meer

Overzicht en rust

Herkenbaar, hoor! Die behoefte aan rust, overzicht en focus. We horen er veel ondernemers over. Eigenlijk na elke periode van hard werken en veel oppakken, wordt je uitdaagt om opnieuw alert te zijn op wat hoofdzaken en wat bijzaken zijn en wat écht jouw aandacht nodig heeft.

Overzicht en rust
lees meer

Kies je beste rol als directeur

Je organisatie zit in de lift en groeit. Hoe mooi is dat! Herken je het dat jouw rol nu anders is dan 5 jaar geleden? Dat je nu minder rollen vervult en behoefte hebt om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en meer vooruit te kijken? Met de groei van ondernemingen neemt de complexiteit van organiseren toe. Zeker weten dat jouw rol over 5 jaar een andere focus zal hebben. En dat je wederom uitgedaagd wordt om te groeien in jouw leiderschap. Om jouw bedrijf of organisatie naar de volgende ontwikkelfase te leiden, wat heb jij als directeur aan te gaan? Inspiring Insights kan fungeren als klankbord. Neem contact op voor een kennismaking of lees meer over de waarde van een organisatiedoorlichting.

Klik hier voor impressie van vraagstukken waar directies mee te maken hebben.Kies je beste rol als directeur
lees meer